ERASMUS + - Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare contract 2015-1-RO01-KA101-014765

Adresa de contact

Bulevardul Basarabia 47,
sector 2, Bucuresti.
Telefon secretariat: 021 324 32 95
Fax: 021 324 69 02
Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

, 2015-1-RO01-KA101-014765. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.