ERASMUS + - Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare contract 2015-1-RO01-KA101-014765

Building emotional relationship to prevent early school leaving

În perioada 11-15 ianuarie 2016,s-a desfășurat cursul de formare ”Building emotional relationship to prevent early school leaving” la Roma, în Italia unde au participat prof. Greavu Adina și prof. Amza Lucia. Cursul face parte din activitățile derulate în proiectului Erasmus+ ”Asigurarea calităţii prin perfecţionare europeană”, implementat în cadrul Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida”, (2015-1-RO01-KA101- 014765).
La curs au mai participat și alți profesori din Turcia și România.
Cursul și-a propus să prezinte tehnici și metodologii pentru prevenirea fenomenului de abandon școlar.
Scopul cursului este de a îmbunătăți abilitățile pedagogice ale profesorilor în ceea ce privește consilierea elevilor, promovarea unei formări de succes, prevenirea abandonului școlar.Aceste obiective pot fi atinse prin implementarea unor lecții creative care implică diferite instrumente:
 • Metoda autobiografică;
 • Includerea jocurilor educative în curriculum tradițional
 • Metodologia inversată.

1. METODA AUTOBIOGRAFICĂ

Obiective:
 • creează empatie între profesori și elevi
 • ajută elevul să-și construiască un proiect de viață bazat pe propria educație / formare.
Experiența ERIFO referitoare la metoda autobiografică se bazează pe două proiecte diferite pe care le-au realizat: LET’S ENTERPRISE și PROIECT RAPPORT.

PROIECT RAPPORT

Raport presupune construirea a trei produse-cheie utile în a ințelege și preveni abandonul școlar, centrându-se pe:
 • Strategii de prevenire:
Realizate folosindu-se povestiri virtuale ale unor bărbați și femei, provenind din aceeași școală și aceeași zonă geografică / urbană, de aceeași vârstă și aceeași condiție socio-economică și familială. Obiectivul este compararea vieților acestor persoane având destine diferite. Poveștile trebuie să fie puternice și cu impact. Ele vor acționa ca un factor de descurajare a abandonului școlar timpuriu.
 • Strategii de intervenție:
Un grup de filme documentare, avand ca protagoniști tineri care și-au întrerupt traseul de educație și formare, dar care au reușit printr-o a doua șansă și prin finalizarea studiilor. Un astfel de produs va avea ca obiectiv promovarea în rândul elevilor în situație de risc și a familiilor respective a unei noi percepții asupra eficienței educației.
 • Strategii de compensare:
Produsul este un tutorial pentru formatori și profesori. Aceștia pot folosi instrumente care cresc interesul elevilor în pregătire. Este un curs de formare video care explică detaliat ce au de făcut și care sunt beneficiile pregătirii.


LET’S ENTERPRISE

Acest proiect folosește metoda autobiografică pentru a promova încrederea în sine a oamenilor și împlinirea personală.
Abordarea povestirii în cadrul LET’S:
 • Văzut ca o modalitate de a înlesni transferul de conținut
 • Adaugă valoare prin facilitarea transmiterii competențelor cheie ale seniorilor
 • Permite oamenilor să învețe fără a avea sentimentul că învață.

2. JOCURI EDUCATIVE

Pentru a face educația/formarea mai atractive si adaptate la nevoile clasei

3. METODOLOGIA INVERSATĂ

Pentru a inversa desfășurarea tradițională a lecției, mutând controlul asupra educației și formării de la profesori către elevi.


ERIFO și-a aprofundat experiența atât în jocuri educative, cât și în metodologia inversată în cadrul proiectului ”Modelul de câștigare a timpului în clasă” - "Câștiga Timp"


PROIECT ”CÂȘTIGA TIMP”

”Câștiga timp” își propune să ajute profesorii sa-și actualizeze și consolideze competențele profesionale, și să crească motivația și performanțele elevilor, în special ale acelor tineri care riscă să abandoneze școala și care au un nivel redus de competențe.
”Câștiga timp” își propune să dezvolte, să testeze și să pună în aplicare o modalitate inovatoare de predare și practici noi în domeniul educațional.De asemenea, are ca scop să dezvolte anumite instrumente pentru perfecționarea profesională a cadrelor didactice, prin tehnologii TIC, care sunt foarte eficiente în gestionarea unor lecții creative.

ARHITECTURA CURSULUI:


 • Lecții teoretice;
 • Ateliere de lucru și activități practice
 • Laboratoare de tehnologie video
Impresii din cadrul mobilității:
 • Cursul a fost bine structurat și prezentat de 2 specialiști care lucrează în sistemul educațional din Italia.
 • Pe marginea materialelor prezentate au avut loc dezbateri interesante, un schimb de experiență util, precum și dobândirea unor competențe și abilități specifice.
 • Între participanți s-au creat relații de respect și prietenie punând baza unor bune practici pentru viitor.
 • Cei doi participanți și-au dezvoltat abilitățile lingvistice și pedagogice care fac parte din învățarea pe tot parcursul vieții.
 • Din punct de vedere cultural, cursul a avut un impact deosebit prin abundența informațiilor și cunoștințelor istorice, culturale, orașul Roma având o excelență în păstrarea amprentelor istorice.
 • Cursul a răspuns pozitiv la așteptările participanților prin dimensiunea europeană oferită.

Abordari si metode pentru a preveni abandonul scolar
Galerie foto
Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

, 2015-1-RO01-KA101-014765. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.