ERASMUS + - Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare contract 2015-1-RO01-KA101-014765

School management

În cadrul proiectului Erasmus+KA1 la cursul ”School management” desfășurat în Joensuu- Finlanda, în perioada 10-14 ianuarie 2016 au participat din partea Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida”- București profesorii Tănase Doina- director adjunct și Boghiu Mihaela- membru CEAC.
Cursul a fost organizat de eduKarjala, instituție din provincia Karelia de Nord, orașul Joensuu, în cadrul Yhteiskoulu upper secondary school.
Cei 14 participanți la curs au fost din următoarele țări: Lituania, Spania, Portugalia, Grecia, Turcia și România.
Obiectivele activității de formare au fost concepute din perspective multiple, având în vedere participarea europeană:
 • politicile curriculare dezvoltate de sistemul de educaţie finlandez
 • managementul timpului
 • provocările generaţiilor actuale de elevi(viziune, conflicte, capacităţi, interese, preocupări)
 • abilităţile sociale ale elevilor şi rolul şcolii în orientarea acestora către o carieră de succes pe piaţa muncii
 • calitatea în educaţie
 • leadership şi managementul comunicării.
Programul cursului a fost conceput astfel încât să fie posibilă interactivitatea:
 • repere ale sistemului de educaţie finlandez şi evoluţia sa în raport cu cerinţele şi interesele generaţiilor actuale
 • calitatea în educaţie
 • managementul timpului şi lidership în şcoala modernă
 • managementul situaţiilor dificile, atât la clasă, cât şi la nivel administrativ
 • activităţi interculturale
Atât programul de instruire, cât şi experienţele formative, informative şi culturale au avut ca scop îmbunătăţirea calităţii actului didactic, consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării cu alte instituţii de învăţământ europene, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale.

Tematica parcursă a fost conformă cu obiectivele și cu scopul programului de instruire:
 • Time management and modern school leadership
 • Generation X-how to handle new generation in labour markets
 • Quality management in North Karelia Municipal Educationa abd training Consortium
 • Development discussions and their meaning in modern leadership. Staff management – how to handle difficult situations.
 • Asistențe la ore- ”Day in Finnish school”- la Pielisjoki school
Au fost, de asemenea, desfășurate activități interculturale, furnizorul de formare propunându-le cursanților:
 • ”Finnish cooking lesson” la Lyseo secondary sckool
 • Vizită la Parcul Național Koli
 • Vizită la rezervația de reni
 • Participare la sauna finlandeză
Instituţia furnizoare a făcut posibile contacte active între participanţi, astfel încât colaborarea acestora în proiecte comune viitoare este nu doar posibilă, ci şi dezirabilă.
Galerie foto
Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

, 2015-1-RO01-KA101-014765. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.