ERASMUS + - Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare contract 2015-1-RO01-KA101-014765

Social Media and Web Platforms for the Classroom

                Rețelele sociale, internetul, platformele digitale au revoluţionat societatea contemporană radical, având un impact uluitor, aproape     imposibil de conceput în urmă cu două decenii.

S-au schimbat coordonatele pe multiple planuri, informaţională, comunicaţională, iar modalităţile de utilizare, optimizarile, efectele sunt incă departe de a fi desluşite pe deplin. Se spune că viitorul comunicaţional va fi online, iar cum educaţia este prin esenţa ei  un proces comunicaţional  desfăşurat în plan social, este nevoie ca profesorii să exploreze şi să utilizeze aceste resurse nepreţuite pe care le facilitează viitorul. Educaţia este de asemenea ştiinţa care  modelează  viitorul social şi economic prin formarea şi dezvoltarea potenţialităţilităţilor tinerilor, competenţelor pe care le vor utiliza în viitor. Aşa sună teoria....practica însă ne determină pe noi, profesorii români să ţinem pasul cu noile dezvoltări în domeniul platformelor, aplicaţiilor mobile şi mai ales, comunicării prin social media, în care elevii noştri chiar excelează! Este important să ne facem din aceste noi competenţe digitale, unelte veritabile, pe care să le putem utiliza cu uşurinţă, sistematic şi inteligent  pentru comunicarea cu elevii, dar şi pentru a facilita procesul de învăţate, pentru a le suscita elevilor interesul în pregătire şi chiar fascinaţia pentru anumite domenii ale cunoaşterii, pe care este uneori dificil să le realizezi numai prin metode tradiţionale.

            Având eu aceste idei şi convingeri, dar şi preocupări profesionale, constant,  de o lungă perioadă de timp, am avut şansa de a participa recent la cursul internaţional "Social Media & Web Platform in the Classroom", în cadrul generos al Proiectului ”Asigurarea calităţii prin perfecţionare europeană”, implementat în cadrul Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida”, (2015-1-RO01-KA101- 014765).

            Am avut aşadar oportunitatea de a mă perfecţiona  în acest domeniu de maxim interes pentru mine dar şi pentru dezvoltările şi inovările  din sfera educaţională, la nivel global.  Acest proiect este implementat în perioada 2015-2016, prin prin Programul Erasmus + , Acţiunea KA1.

            În perioada 23-28 Noiembrie 2015, din partea Colegiului Tehnic"Dimitrie Leonida" din Bucureşti, am participat, în echipă cu colegul meu, domnul profesor inginer Gabriel Jiduc, la acest curs european, organizat de către o companie de formare şi perfecţionare pentru cadrele didactice recunoscută la nivel european, "Europass" - Centrul de studii Europene din Florenţa, Italia (http://www.europass.it)

            În cadrul acestui program de formare, s-a prezentat şi s-a aprofundat problematica utilizării platformelor şi a social media în educaţie şi în predare-învăţare, cu accent pe noile aplicaţii şi softuri mobile şi pe formarea unor competenţe şi atitudini de receptivitate, descoperire şi disponibilitateapentru  învăţare permanentă  şi explorare a  noilor aplicaţii, softuri şi facilităţi oferite de platforrmele de comunicare şi social media în beneficiul educaţiei şi formării prefesionale a elevilor.

            Informaţia, cu elementele de noutate din acest domeniu, comunicare, social media, softuri mobile, aplicaţii utile de ultim moment în educaţie a fost nu numai prezentată de către echipa de traineri italieni, condusă cu o remarcabilă expresivitate de Tatiana Speri,  ci a fost împărtăşită, prin schimb de axperienţă de întregul grup de profesori participanţi, din Finlanda, Ungaria şi USA, alături de România. Ne-am bucurat să putem prezenta platforma Moodle creată şi utilizată la nivelul Colegiului nostru, "Dimitrie Leonida", ca un exemplu de bună practică apreciat de către colegii europeni, pentru că este o platformă de învăţare de nivel avansat.

Dintre temele abordate:
  • Social Media: Twitter, Instagram Youtube
  • Google Apps: Drive and Docs
  • Social Media ca instrument de dezvoltare a carierei profesionale
  • Social Media: Cum utilizăm aplicaţiile pentru facilitarea învăţării ?
  • Social Media: Facebook în educaţie beneficii şi limite
  • Symbaloo- Platformă unificatoare de afişare a paginilor net importante pentru utilizator
  • Pinterest pentru animarea curiozităţii în proiecte colective
  • Edmodo - Platformă pentru educaţie
  • Aplicaţii mobile şi animaţii în educaţie - Voki
  • Blogging - instrumente de social media personale şi profesionale

            Impactul participării la acest curs, precum şi beneficiile asupra rafinării inovative a strategiilor didactice şi de comunicare cu elevii, părinţii şi profesorii sunt multiple şi semnificative pentru noi, participanţii, însă consider că cel mai important câştig este la un nivel mult mai profund, de reconsiderare, regândire a modalităţilor, instrumentelor  prin care profesorii pot influenţa pozitiv tinerii şi contribuie prin munca şi sufletul lor la creşterea spiritului uman şi social. Am participat la numeroase cursuri până acum, dar acesta, prin această temă, precum şi prin cadrul şi atmosfera caldă care s-a creat în grup, am avut revelaţia unui nivel de dezvoltare mult mai profundă, spirituală, atitudinală, pentru că, poate, nu întâmplător, am avut privilegiul de a ne concentra aspra unor teme care privesc incontestabil viitorul cunoaşterii şi comunicării umane, în cadrul renascentist oferit de Florenţa, oraşul simbol al îngemănării incredibile dintre geniul ştiinţei inovatoare pentru umanitate şi frumuseţea nepământeană a operelor de artă şi arhitectură, create de umaniştii renascentişti, întruchipate şi simbolizate de  Leonardo da Vinci şi Familia De Medici.

            Ca urmare a participării la acest curs, am creat un nou blog profesional https://consiliereblog.wordpress.com, în care voi încărca şi voi organiza materiale utile pentru profesori şi pentru elevi şi părinţi, și voi comunica prin platforma Edmodo, unde am incarcat materiale.

Așadar, rețineți parola:

Pass - EUROPASS Firenze,

A dumneavoastră UserName : Simona LUCA


Galerie foto
Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

, 2015-1-RO01-KA101-014765. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.