ERASMUS + - Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare contract 2015-1-RO01-KA101-014765

Building emotional relationship to prevent early school leaving

Participanţi:

Greavu Adina Mihaela – director, coordonator Comisia diriginţilor;
Amza Lucia – membru CEAC, profesor de educaţie fizică, diriginte.
Cursul se va desfăşura la Roma, în Italia, în perioada 11-15 ianuarie 2016 şi îşi propune să abordeze tema reducerii abandonului şcolar, prezentând noi metode, tehnici, instrumente care să contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale participanţilor pentru lucrul cu elevii aflaţi în risc de abandon şcolar.
Abordarea tematicii în cadrul cursului este în cea mai mare parte practică şi concretă. Stagiul de formare are ca punct de plecare metodologia Flipped, care se bazează pe un proces de învățare socială și constructivă, implementat prin laboratoare și jocuri educative, desfăşurate într-un context de colaborare, cu sprijinul profesorului. Mai mult, participanții care au experimentat metodologia Flipped în timpul formării, vor fi capabili să o folosească pentru a crea singuri lecții inovatoare prin care să motiveze şi să implice elevii aflaţi în situații de risc.
Formatorii vor utiliza exemple bazate pe dovezi şi experienţe. În fiecare zi, conceptele și metodologiile studiate vor fi asociate cu exerciții și laboratoare în scopul de a face participanții să fie încrezători în utilizarea noilor instrumente. Interacțiunea va fi elementul cheie al cursului, deoarece lecțiile vor include schimbul de experiență, analiza studiilor de caz, lucru individual si de echipa, discuții, prezentări, jocuri de rol.
În plus, participanții vor dobândi cunoștințe despre părăsirea timpurie a școlii în diferite țări europene, despre metodologii inovative si instrumente prin care să cunoască și să gestioneze emoțiile elevilor şi vor împărtăși experiențe prin intermediul schimburilor interculturale.

Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

, 2015-1-RO01-KA101-014765. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.