ERASMUS + - Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare contract 2015-1-RO01-KA101-014765

Innovative approaches to teaching

Participanţi:

Cojocaru Cornelia Andreea – profesor de limba română, formator;
Constantin Daniela Gabriela – profesor de fizică, formator.
Cursul se va desfăşura la Praga, în Cehia, în perioada 21-25 martie 2016 şi îşi propune să formeze profesori de diferite specialităţi, în domeniul tehnicilor inovative de predare. Participanţilor li se va oferi posibilitatea să interacţioneze pentru a putea dezvolta noi idei şi pentru a aborda activitatea de predare dintr-o perspectivă critică.
La această activitate de formare, profesorii participanţi vor cunoaşte tehnici inovative de formare/predare-evaluare, care să motiveze elevii şi profesorii, se vor familiariza cu o gamă variată de materiale şi metode inovative de predare şi evaluare, prin lucrul în echipă, fiind îndrumaţi de către formatori în derularea activităţilor.
Cele 13 module ale cursului vor urmări, de asemenea, dezvoltarea gândirii critice şi creative, acumularea de noi experienţe în legătură cu diferite metode de lucru cu elevii în şcoală, precum şi în activităţi extraşcolare, îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor legate de proiectarea, planificarea şi desfăşurarea procesului instructiv educativ, pentru a fi în pas cu noile cerinţe ale învăţământului european.

Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

, 2015-1-RO01-KA101-014765. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.