ERASMUS + - Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare contract 2015-1-RO01-KA101-014765

School Management

Participanţi:

Tănase Doina – Director adjunct, profesor de chimie;
Boghiu Mihaela – Membru CEAC, profesor de limba română
Cursul se va desfăşura la Joensuu, Finlanda, în perioada 10-14 ianuarie 2016 şi are ca temă managementul şcolar, propunându-şi să prezinte şi să compare tipuri diferite de management şcolar în Europa.
Cursul îşi propune să prezinte participanţilor modul în care pot fi îmbinate într-un mod eficient cele trei componente ale managementului: pedagogică, economică, resurse umane. Participanţii vor cunoaşte diferite strategii europene care să asigure un management eficient bazat pe motivare, implicare a tuturor factorilor emoţionali, în vederea rezolvării problemelor şi a nevoilor acestora. De asemenea, cursul prevede teme ce vor conduce la creşterea calităţii în educaţie şi îmbunătăţirea managementului şcolar, precum: managementul timpului şi al personalului în şcoală, dezvoltarea abilităţilor de comunicare pentru a manageria cu succes posibilele situaţii conflictuale din şcoală, asigurarea calităţii şi managementul resurselor umane.
De asemenea, stagiul de formare se va axa şi pe prezentarea unor bune practici în asigurarea calităţii pentru învăţământul profesional şi tehnic, precum şi pe formarea capacităţilor necesare pentru obţinerea succesului în activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii.


Galerie foto
foto
Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

, 2015-1-RO01-KA101-014765. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.