ERASMUS + - Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare contract 2015-1-RO01-KA101-014765

Web platforms for the classroom

Participanţi:

Jiduc Gabriel – profesor inginer mecanic
Luca Simona – consilier şcolar şi profesor de psihologie.
Cursul se va desfăşura la Florenţa, Italia, în perioada 23-27 noiembrie 2016 şi se adresează profesorilor interesaţi de folosirea noilor mijloace tehnologice şi, în special, a platformelor web în cadrul activităţilor şcolare.
Cursul cuprinde o combinație de scurte prezentări teoretice urmate de activități practice, în care tehnicile prezentate în teorie vor fi aplicate practic. Instrumentele şi tehnicile TIC moderne învățate şi exersate în timpul cursul vor permite cadrelor didactice să realizeze lecții interesante, atractive, care să sporească interesul elevilor pentru activităţile şcolare şi extraşcolare. Profesorii vor învăța, de asemenea, despre utilizarea în condiții de siguranță a mass-mediei sociale, despre rolurile elev / cadru didactic și despre managementul clasei digitale.
La finalul cursului, profesorii vor dobândi cunoștințe avansate cu privire la rolul și aplicarea unor instrumente complexe de social media și TIC în sala de clasă, precum şi în activităţile extraşcolare. Acestea le vor permite să-și îmbunătățească abilităţile de predare-învăţare-evaluare, conducând la creşterea interesului elevilor și la îmbunătățirea comunicării dintre profesor și elev.Galerie foto
Foto
Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

, 2015-1-RO01-KA101-014765. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.