ERASMUS + - Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare contract 2015-1-RO01-KA101-014765

Proiect

Descriere

În anul acesta, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” a obţinut finanţare pentru proiectul de mobilităţi cu titlul ”Asigurarea calităţii prin perfecţionare europeană”, numărul -2015-1-RO01-KA101- 014765, în cadrul Programului Erasmus +, Acţiunea KA1: Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării, în baza contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P.
Implementarea proiectului presupune activităţi de mobilitate pentru 10 profesori, cu scopul de a aprofunda şi creşte cunoştinţele şi abilităţile profesionale prin formare continua la nivel european in domeniile: Educaţie şi noi tehnologii, Combaterea şi prevenirea abandonului şcolar, Scrierea si managementul proiectelor europene, Asigurarea calităţii în educaţie şi management şcolar, Strategii moderne de predare.

În cadrul proiectului se vor îmbunătăţi competenţe TIC, lingvistice, culturale, didactice şi pedagogice, de management, strategii moderne de predare adaptate pentru creşterea calităţii educaţiei în Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”.
O parte a acestui proiect constă în mobilitati Erasmus + care se vor derula pe parcursul unei saptămâni în perioada anului şcolar 2015-2016, acestea desfăşurându-se în Italia, Letonia, Finlanda şi Cehia.

Obiectivul general

Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” îşi propune să crească calitatea procesului instructiv-educativ prin formarea continuă la nivel European a unui număr de 10 profesori care planifică, stabilesc, elaborează, iniţiază strategii, politici si programe pentru profesorii şi elevii din învăţământul profesional şi tehnic sau oferă suport educaţional şi consiliere pentru elevi şi parinţi.

Proiectul este unul amplu, desfăşurat pe o perioadă de 12 luni şi răspunde nevoilor identificate la nivelul organizaţiei, urmărind îmbunătăţirea ariilor: curriculum, management, asigurarea calităţii şi, în special, formarea continuă a personalului şi accentuarea dimensiunii europene. Participarea profesorilor la cursuri este doar o etapă a acestui proiect, prin care se urmăreşte achiziţia de noi competenţe şi dezvoltarea abilităţilor de manageriere a situaţiilor de predare-învăţare-evaluare, dar şi de risc, aplicate atât în activitatea şcolară, cât şi în cea extrascolară şi care să faciliteze îmbunătăţirea performanţelor profesorilor şi ale elevilor.


Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

, 2015-1-RO01-KA101-014765. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.